1
2
3
4

1. Debut

Ноември 2010

2. Unisex

Декември 2010

3. Dilemma

Януари 2011

4. Models

Февруари 2011

5
6
7
8

5. Fear

Март 2011

6. Uniform

Април 2011

7. Fake

Май 2011

8. Music

Лято 2011

9
10
11
12

9. Male

Септември 2011

10. Fashion

Октомври 2011

11. Станимира Колева

Декември 2011

12. Twelve

Януари 2012.